વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
PROJECT 15 B અંતર્ગત ચાર યુદ્ધ જહાજોનો વિકાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. પ્રોજેકટ (15 B) હેઠળ તૈયાર થનારા આ જહાજો કયા વર્ગના જહાજો ગણાશે ?

વિશાખાપટ્ટનમ વર્ગ
કોલકતા વર્ગ
ચેન્નઈ વર્ગ
દિલ્લી વર્ગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ફાલ્કન - 9 રોકેટ વિશે ખરાં વિધાનો પસંદ કરો.

ફાલ્કન - 9 વર્ટિક્લી ટેક ઓફ તથા વર્ટિક્લ લેન્ડીંગ કરનારું 229.6 ફૂટ લંબાઈ ધરાવતું રોકેટ છે.
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
ફાલ્કન - 9 રોકેટનો વિકાસ નાસા દ્વારા કરાયેલો છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
મધુકર ગુપ્તા સમિતિ કઈ બાબત સાથે સંકળાયેલ છે ?

ભારત-પાકિસ્તાન સીમા સુરક્ષાને મજબૂતી આપવા અંગે
ભારત-બાંગ્લાદેશ જળ સીમા નિર્ધારણ કરવા અંગે
અર્ધ સૈન્ય બળોના સૈનિકોને અપાતી સુવિધાઓની તપાસ કરવા બાબતે
સંરક્ષણ ક્ષેત્રે FDI બાબત સાથે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
GAGAN વિશે ખરાં વિધાન-વિધાનો પસંદ કરો.

ફલાઈટનો સમય તથા ઇંધણ બચાવી શકાશે.
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
તેને ISRO તથા AAI દ્વારા તૈયાર કરાયેલ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP