ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ઓડિસી નૃત્યને ગુજરાતમાં પ્રચલિત કરનાર કોણ છે ?

હિરણાક્ષી દેસાઈ
શ્વેતા શાહ
સોનલ માનસિંગ
અંજલિ મેઢ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP