સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
અભિલેખોમાં કયા શાસકને 'ઉમાપતિવરલબ્ધપ્રસાદ' કહ્યો છે ?

અજયપાલ
સિધ્ધરાજ જયસિંહ
ત્રિભુવનપાલ
કુમારપાલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ગુજરાતમાં પ્રાચીન શાસક અને તેની રાજધાની અંગે અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

ગુપ્ત - ગિરિનગર
ચાવડા - દ્વારવતી
સોલંકી - પાટણ
મૈત્રક - વલભી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
BISનું પૂરું નામ ___ છે.

બ્યૂરો ઓફ ઈન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ
બોબે ઈન્ટેલિજન્સ સેલ
બાયપાસ ઈન સીટી
બ્યૂરો ઓફ ઈન્ટેલીજન્સ સેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતીય એવીડન્સ એકટની જોગવાઇ મુજબ નીચેના પૈકી ’કબૂલાત’ માં સમાવેશ થતો નથી ?

લેખિત
મૌખિક
તાર્કિક
લેખિત અને માખિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP