Gujarat Police Constable Practice MCQ
નોન-કોગ્નીઝેબલ ગુનો એટલે શું ?

પોલીસ અધીકારી બહારનો
બિનજામીનપાત્ર
અધિકાર યુક્ત ગુનો
જામીનપાત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ
IPC - 1860ની કલમ 507હેઠળ કયો ગુનો બને છે ?

નનામા પત્રથી ગુનાઇત ધમકી
પીધેલી વ્યકિતનું જાહેરમાં વર્તન
ગુનાઇત ધમકી
બગાડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ
બળાત્કારના ગુના માટે કેટલી સજા છે ?

આજીવન કેદ અથવા 9 વર્ષ સુધીની કેદ
આજીવન કેદ અથવા 7 વર્ષ સુધીની કેદ
આજીવન કેદ અથવા 5 વર્ષ સુધીની કેદ
આજીવન કેદ અથવા 10 વર્ષ સુધીની કેદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP