ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતમાં પતંગ મ્યુઝિયમ ક્યાં આવેલું છે ?

સરદાર પટેલ મ્યુઝિયમ, સુરત
સંસ્કાર કેન્દ્ર પાલડી, અમદાવાદ
વોટસન મ્યુઝિયમ, રાજકોટ
કેલિકો મ્યુઝિયમ, અમદાવાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
કયા કચ્છી માલમે વાસકો-દ-ગામાના વહાણને પૂર્વ આફ્રિકાથી માલિન્દીથી મલબાર કિનારા સુધી દિશા આપી?

કાનજી માલમ
વીરજી માલમ
શ્યામ માલમ
રામસિંહ માલમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP