ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પેલું તીખું મરચું ખાય તે માણસ પરાક્રમી ગણાય છે. - વાક્યમાં કયા પ્રકારનું વિશેષણ નથી ?

ગુણવાચક
દર્શકવાચક
સ્વાદવાચક
સંબંધવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પૂનમ કેરો ચાંદ મને લાગે બહુ પ્યારો - રેખાંકિત નામયોગી કયા પ્રકારનું છે ?

કરણવાચક
સંબંધવાચક
અધિકરણવાચક
સ્થળવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કઈ પંક્તિમાં સ્રગ્ધરા છંદ નથી ?

જન્મ્યો તો જીવી જાણું પલપલ કપરી જોડવી જિંદગાની.
વાવાઝોડું જગાવી પવન પ્રલયના શંખ ફુંકે કરાલ!
આભેથી વજ્ર જાણે ખડખડ હસતું મશ્કરી કોઈની માંડે!
લીલા ગોકુળમાં કરી, ખલ હણ્યા ને ભાર ભૂનો હર્યો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP