ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
આદિવાસી વિસ્તારોમાં અગ્નિદેવ તેમના સંતાનો અને ઢોરઢાંખરનું રક્ષણ કરે તે માટે ચૂલ મેળો ક્યારે યોજાય છે ?

હોળીના પાંચમા દિવસે
હોળીના દિવસે
હોળીના બીજા દિવસે
હોળીના આગલા દિવસે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતી કવિ અખા કઈ ધારાના કવિ ગણાય છે ?

પ્રશિષ્ટધારાના
જ્ઞાનધારાના
ભક્તિધારાના
રોમેન્ટિક ધારાના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ભાલ નળકાંઠામાં વસતા પઢારોનું વિશિષ્ટ નૃત્ય જણાવો.

મંજીરા નૃત્ય
કાકડા નૃત્ય
આગવા નૃત્ય
ભાયાનૃત્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP