ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
સંધિ બાબતે નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ ખોટો છે ?

વાર્તા + આલાપ = વાર્તાલાપ
સુવર્ણ + અક્ષર = સુવર્ણાક્ષર
પૂર્ણ + ઈન્દુ = પૂર્ણેન્દુ
જીર્ણ + ઉદ્ધાર = જીર્ણદ્વાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
તેઓ પુરુષાર્થ કરવામાં પાછા નહીં પડે. - રેખાયુક્ત શબ્દમાં કયું સર્વનામ રહેલું છે ?

પુરુષવાચક
સાપેક્ષ
અનિશ્ચયવાચક
દર્શકવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP