સંસ્થા (Organization)
વિશ્વની અગ્રણી લવાદ સંસ્થા ઈન્ટરનેશનલ કોર્ટ ઓફ આર્બિટ્રેશનની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી ?

વર્ષ 1945
વર્ષ 1923
વર્ષ 1932
વર્ષ 1955

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
નીચેના પૈકી કઈ સંસ્થા માનવ વિકાસ અહેવાલ તૈયાર કરે છે ?

આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાં ભંડોળ (IMF)
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વિકાસ પ્રોગ્રામ (UNDP)
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ (UNO)
વિશ્વ બેંક (World Bank)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
'SAARC' દેશોના સમૂહને શું કહેવામાં આવે છે ?

સાઉથ એશિયન એલાયન્સ ફોર રીજીઓનલ કન્ટ્રીઝ
સાઉથ એશિયન એગ્રીગેટડ ફેડરેશન ઓફ રિજિયોનલ કન્ટ્રીઝ
સાઉથ એશિયન એલાઈઝ ફોર રીલિજીયસ કો-ફેડરેશન
સાઉથ એશિયન એસોસિએશન ફોર રિજીઓનલ કો-ઓપરેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંસ્થા (Organization)
WTOનો કરાર ક્યારથી અમલમાં આવ્યો ?

જાન્યુઆરી 1, 1996
જાન્યુઆરી 1, 1998
જાન્યુઆરી 1, 1994
જાન્યુઆરી 1, 1995

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP