ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
નદી અને તેના કિનારે વસેલ શહેરના જોડકામાંથી કયું જોડકું યોગ્ય નથી ?

પૂર્ણા - નવસારી
તાપી - વડોદરા
હાથમતી - હિંમતનગર
મચ્છુ - વાંકાનેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
દેશમાં કોલસાથી વીજળીનું ઉત્પાદન કરતા પાંચ સૌથી મોટા એકમો પૈકી બે એકમો ગુજરાતમાં આવેલા છે. તે એકમો કયા સ્થળે આવેલા છે ?

વડોદરા
મુન્દ્રા
સુરત
સાબરમતી (અમદાવાદ)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP