ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
વાઘ આસપાસ જોવાની જરાય દરકાર કરતો ન હતો.- આ વાક્યમાં આસપાસ કયા પ્રકારનું ક્રિયાવિશેષણ છે ?

સ્થળવાચક
પ્રમાણવાચક
સમયવાચક
રીતિવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી સાચો પદક્રમ અને પદસંવાદ ધરાવતું વાક્ય પસંદ કરો.

દીવાલ આવે છે એક ધસતી પાણીની
દીવાલ આવે છે એક ઊંચી પાણીની ધસતી
પાણીની દીવાલ ઊંચી ધસતી આવે છે ઊંચી
પાણીની એક ઊંચી દીવાલ ધસતી આવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
મંદાકાન્તા છંદની પંકિત શોધીને લખો

કાળી ધોળી રાતી ગાય,પીએ પાણી ચરવા જાય.
કદી મારી પાસે વનવન તણાં હોત કુસુમો
છે કો મારૂ અખિલ જગમાં ? બૂમ મેં એક પાડી
સમુદ્રમાં ભણી ઉપડયા કમરને કસી રંગથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP