ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
જેસોરની ટેકરીઓ કયા સ્થળો ની વચ્ચે આવેલી છે ?

દાતા અને પાલનપુર
બોટાદ અને ગઢડા
તળાજા અને સાળંગપુર
ગાંધીનગર અને વિસનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતના કાઠિયાવાડ વિસ્તારમાં નીચેના પૈકી કયા પ્રકારના જળપરિવાહ જોવા મળે છે ?

જાળીઆકાર
વૃક્ષાકાર
ત્રિજ્યા
આયાતકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP