ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
સંયોજકનું કામ શું ?

વાક્યો-શબ્દો-વર્ણોને છૂટા પાડે
વાક્ય-શબ્દો-વર્ણોની વિશેષતા દર્શાવે
તમામ સાચું
વર્ણો-શબ્દો-વાક્યોને જોડે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલાં વાક્યોમાં રેખાંકિત કરેલા શબ્દોમાં કયા વાક્યમાં રવાનુંકારી શબ્દપ્રયોગ થયેલો છે ?

આજકાલ તોડફોડ કરવી સામાન્ય બાબત ગણાય છે.
વરસાદથી ઠેરઠેર ખાડા પડી ગયા છે.
એની આંખમાંથી ટપટપ આંસું સરી પડ્યાં.
મનમાંમનમાં મૂઝાવાથી શું ફાયદો ?

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી ક્રિયાવિશેષણ આવેલું હોય તેવું વાકચ પસંદ કરો.

માલિકે ઘોડાને બહું દોડાવ્યો.
ગુનેગારનું ચોક્કસ નામ જણાવો.
ઘણાં મહેમાન આવ્યાં છે.
તેનામાં ખૂબ કરુણા છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
તેમને ચોક્કસ સાંભળવા જોઈએ. -રેખાયુક્ત ક્રિયાવિશેષણ કયા પ્રકારનું છે ?

નકારવાચક
નિશ્ચયવાચક
સંભાવનાર્થ
સ્વીકારવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
વિરુદ્ધાર્થી શબ્દમાં કઈ જોડી સાચી નથી ?

સાપેક્ષ - નિરપેક્ષ
લાભ - ગેરલાભ
સાધક - સાધિકા
ક્ષણિક - શાશ્વત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP