ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી કયા વાક્યમાં નિપાત છે ?

ક્યાંક મળો તો રોકી લેજો.
તેં કહ્યું હોત તો અમે આવત.
તે આવે તો કંઈક ગમે.
હું તો મળીશ જ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
વિરોધી અર્થ ધરાવતું જોડકું જણાવો.

ઉદ્યમી - પ્રમાદી
વીજળી - દામિની
પૂર્વજ - અનુજ
શુભ્ર - નિર્મળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP