કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
ધરતીકંપને કેવા પ્રકારની આપતી કહી શકાય ?

ભૌતિક આપત્તિ
માનવસર્જિત આપત્તિ
આકાશી આપત્તિ
કુદરતી આપત્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
માનવસર્જિત આપત્તિઓના ઉદાહરણ છે –

દાવાનળ, શોર્ટ સર્કિટ, જવાળામુખી પર્વત અને દુકાળ
ચક્રવાત, દુકાળ, દાવાનળ અને જવાળામુખી પર્વત
આગ, ભૂકંપ, દુકાળ, યુદ્ધો અને રોડ અકસ્માતો
આગ, ઔધોગિક અકસ્માતો, યુદ્ધો, હલ્લડો, બોમ્બ બ્લાસ્ટ અને રોડ અકસ્માતો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટીના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે ?

સંરક્ષણમંત્રી
વડાપ્રધાન
રાષ્ટ્રપતિ
ગૃહમંત્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
આપત્તિમાં પુનર્વસન શું છે ?

સમુદાયને છાપરા અને આપત્તિની તૈયારીની તાલીમ પૂરાં પાડવા.
લાંબા સમયની પુનઃપ્રાપ્તિ માટે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની સાથે તાત્કાલિક રાહત પછી કાયમી સ્વરૂપમાં પૂરો પાડવામાં આવતો સહકાર
શાળાને શૈક્ષશિક સહકાર આપવો.
શાળા બનાવવી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP