ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે દર્શાવેલ વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો પૈકી કઈ જોડી સાચી છે ?

મુદ્રિત - હસ્તલિખિત
યાચક - ભિક્ષુક
શુકલ પક્ષ - અજવાળીયું
સ્થૂળ - સ્થાવર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP