ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
જે વ્યક્તિ સંબંધિત પાછલા વર્ષ દરમ્યાન કુલ દિવસ કે વધુ દિવસ રહી હોય તેને ___ કહેવાય.

રહીશ પરંતુ સામાન્ય રહીશ નહીં
રહીશ અને સામાન્ય રહીશ
બિનરહીશ
અન્ય રહીશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
"ગાડગીલ ફોર્મ્યુલા" નીચે પૈકી શાની સાથે સંબંધિત છે ?

નાણાકીય ખાધનું નિર્ધારણ
રિઝર્વ બેન્ક દ્વારા બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં સુધારા માટેના પગલાઓ લેવા વપરાતી ફોર્મ્યુલા
ગરીબી રેખાનું નિર્ધારણ
રાજ્યો વચ્ચે વિત્તિય સંસાધનોની વહેચણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
સહકારી મંડળી તેના ઉદ્દેશો મુજબ કામકાજ કરતી બંધ થાય તો કયું પગલું ભરવામાં આવે છે ?

મંડળીને દંડ કરવાનું
ફડચામાં લઈ જવાનું
સરકાર હસ્તક લેવાનું
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચે પૈકી લોખંડ-પોલાદનું કયું કેન્દ્ર રશિયાના સહયોગથી સ્થાપવામાં આવેલ હતું ?

બોકારો પોલાદ કેન્દ્ર - ઝારખંડ
વિજયનગર પોલાદ કેન્દ્ર - કર્ણાટક
સેલમ પોલાદ કેન્દ્ર - તમિલનાડુ
રાઉરકેલા પોલાદ કેન્દ્ર - ઓરિસ્સા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP