ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
હાલમાં "NPA" અંગેની જે ચર્ચાઓ ચાલે છે તેમા 'NPA' નો શું અર્થ છે ?

ચોખ્ખી પરફોર્મિંગ-એસેટ / મિલકત
પછીની પરર્ફોર્મિંગ એસેટ /મિલકત
નવી-પરર્ફોર્મિંગ એસેટ /મિલકત
નૉન-પરર્ફોર્મિંગ એસેટ /મિલકત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
નીચે દર્શાવેલ પંચવર્ષીય યોજનાઓ પૈકી કઈ પંચવર્ષીય યોજનામાં રોજગારીની તકોમાં વધારો તથા સ્વાવલંબન અને સામાજિક ન્યાય વધારવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો ?

પ્રથમ
ત્રીજી
સાતમી
પાંચમી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
દૂધ ક્ષેત્રમાં ઉત્પાદનમાં વધારો, ઉત્પાદકતામાં વધારો વગેરે બાબતો માટે કઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી હતી ?

White Revolution
Blue Revolution
Yellow Revolution
Pink Revolution

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP