મહત્વના દિવસો (Important Days)
ગરીબી એ આપણા સમાજ માટે અભિશાપ છે. વિશ્વસ્તરે ગરીબી નાબુદી માટેના અનેકવિધ પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ગરીબી નિવારણ દિવસ કઈ તારીખે મનાવવામાં આવે છે ?

17 ઓકટોબર
22 સપ્ટેમ્બર
22 ડિસેમ્બર
17 નવેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ દ્વારા 2014-2024ને કયા દાયકા તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે ?

ટકાઉ વિકાસ માટે શિક્ષણનો દાયકો
માનવ અધિકાર શિક્ષણ માટેનો દાયકો
સૌના માટે ટકાઉ ઉર્જાનો દાયકો
કુદરતી આપત્તિ ઘટાડા માટેનો આંતરરાષ્ટ્રીય દાયકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
રાષ્ટ્ર બાલિકા દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે ?

24મી જાન્યુઆરી
26મી જાન્યુઆરી
25મી જાન્યુઆરી
30મી જાન્યુઆરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
વિશ્વ જૈવ વિવિધતા દિવસ (International Day for biological Diversity or World Biodiversity day) ક્યારે ઉજવાય છે ?

22મી એપ્રિલ
15મી જૂન
16મી સપ્ટેમ્બર
29મી ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
ગુજરાત રાજ્યમાં વિશ્વ રંગભૂમિ દિનની ઉજવણી અંતર્ગત નાટ્યપ્રવૃત્તિના વિકાસ માટે પ્રતિવર્ષ નાટય ક્ષેત્રના ઘડવૈયા શ્રી જયશંકર સુંદરીના નામે રાજ્ય બહારની રાષ્ટ્રકક્ષાની નામાંકિત નાટ્ય સંસ્થાઓ દ્વારા નાટ્ય પ્રયોગ યોજવામાં આવે છે. આ મહોત્સવ કઈ તારીખના રોજ યોજવામાં આવે છે ?

22 ડિસેમ્બર
14 ફેબ્રુઆરી
27 માર્ચ
28 એપ્રિલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP