ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
ભગવાન શંકરના મનમાં ગુપ્તકાળમાં કોણે ઉદયગીરી ગુફા બંધાવી ?

વીરસેન સબા
ચક્રપલિતા
હરીશેના
પર્ણદત્તા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP