ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
ભારત સરકાર દ્વારા દ્રોણાચાર્ય એવોર્ડ કોને એનાયત કરવામાં આવે છે ?

શ્રેષ્ઠ રમત આયોજકને
શ્રેષ્ઠ કોચને
શ્રેષ્ઠ રમતવીરને
શ્રેષ્ઠ શારીરિક શિક્ષણ નિયામકને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
"અષ્ટ પ્રધાન મંડળ" કોના સમયમાં કાર્યાન્વિત હતું ?

મરાઠા કાળ દરમિયાન
ચોલા કાળ દરમિયાન
વિજયનગર સામ્રાજ્ય દરમિયાન
ગુપ્ત કાળ દરમિયાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
મોહેં-જો-દડોના સ્થળનું ખોદકામ કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું ?

દયારામ સહાની
રાખલદાસ બેનર્જી
પંડિત માધો સરૂપ વત્સ
એચ.ડી. સાંકલીયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP