મહત્વના દિવસો (Important Days)
ભારતમાં રાષ્ટ્રીય પોષણ સપ્તાહ ક્યારે ઉજવાય છે ?

પ્રતિ વર્ષ 1 થી 7 નવેમ્બર
પ્રતિ વર્ષ 1 થી 7 ઓક્ટોબર
પ્રતિ વર્ષ 1 થી 7 સપ્ટેમ્બર
પ્રતિ વર્ષ 1 થી 7 ઓગસ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
માનવ રૂધિરમાં રક્તકણોની ખામી ધરાવતો થેલેસીમિઆ રોગ આ સાદીનો ખતરનાક રોગ માનવામાં આવે છે. આ રોગનું નિયંત્રણ તથા તેની સારવારને વેગ આપવા 'ઇન્ટરનેશનલ થેલેસેમીઆ ડે’ કયા દિવસે મનાવવામાં આવે છે ?

18, જૂન
8, મે
18, એપ્રિલ
8, માર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
ગુજરાત રાજ્યના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા 'લેપ્રસી વિરોધી દિન'ની ઉજવણી કયા દિવસે કરવામાં આવે છે ?

22 ડિસેમ્બર
14 નવેમ્બર
30 જાન્યુઆરી
2 ઓકટોબર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP