મહત્વના દિવસો (Important Days)
દર વર્ષે 11 જુલાઈને કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ?

વિશ્વ વન દિવસ
ઊર્જા સંરક્ષણ દિવસ
વિશ્વ હેરીટેઝ દિવસ
વિશ્વ જન સંખ્યા દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
વિશ્વભરમાં પ્રતિવર્ષ 5 મી જુન દિવસ કયા હેતુસર ઉજવવામાં આવે છે ?

વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ
આંતરરાષ્ટ્રીય મજુર દિવસ
વિશ્વ પશુપાલન દિવસ
વિશ્વ શાંતિ દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
ભારતના યુવાધનને ભારતના ભવિષ્ય માટેનો પાયો ગણવામાં આવે છે. યુવાનોને પ્રોત્સાહિત કરવા અને તેમના ઉત્કર્ષ માટે ઉજવાતો 'ઇન્ટરનેશનલ યુથ ડે’ કયારે મનાવવામાં આવે છે ?

12, ઓગષ્ટ
13, સપ્ટેમ્બર
15, જુલાઈ
14, ઓકટોબર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
ભારતભરમાં 'પોલીસ દિન' (Police Comemoration Day) ની ઉજવણી કયારે કરવામાં આવે છે ?

13 નવેમ્બર
26 જાન્યુઆરી
23 માર્ચ
21 ઓકટોબર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP