મહત્વના દિવસો (Important Days)
વિશ્વભરમાં ૫મી જૂનનો દિવસ કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ?

વિશ્વ યોગ દિવસ
વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ
વિશ્વ બાલ દિવસ
વિશ્વ સ્ત્રી સશક્તિકરણ દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
નીચેના જોડકા પૈકી અયોગ્ય જોડ પસંદ કરો.

2016 - કઠોળનું આંતરરાષ્ટ્રીય વર્ષ
2015 - પ્રકાશ અને પ્રકાશ આધારિત ટેકનોલોજીનું અંતરરાષ્ટ્રીય વર્ષ
2014 - કુટુંબ ખેતીનું આંતરરાષ્ટ્રીય વર્ષ
2018 - વિકાસ માટે ટકાઉ પ્રવાસનનું આંતર રાષ્ટ્રીય વર્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
‘વિશ્વ યોગ દિવસ’ ઉજવવા અંગેનો નિર્ણય યુનાઈટેડ નેશન્સની સામાન્ય સભામાં કયારે જાહેર કરવામાં આવ્યો ?

23 સપ્ટેમ્બર, 2014
21 એપ્રિલ, 2014
22 જૂન, 2014
11 ડિસેમ્બર, 2014

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
વિશ્વમાં પ્રતિવર્ષ 10મી ડિસેમ્બર કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ?

મહિલા ઉત્કર્ષ દિવસ
બાળમજૂર વિરોધ દિવસ
માનવ અધિકાર દિવસ
માનવ સુરક્ષા દિવસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

મહત્વના દિવસો (Important Days)
મૂળ નિવાસી (આદિવાસી) દિવસ કઈ તારીખે ઉજવાય છે ?

14મી જાન્યુઆરી
9મી ઓગસ્ટ
2જી ઓક્ટોબર
15મી નવેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP