વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
યોગ્ય જોડકા જોડો
શાસ્ત્ર
a) કામસૂત્ર
b) પ્રજનન શાસ્ત્ર
c) કાલગણના
d) વૃક્ષ આયુર્વેદ
કર્તા
1. વાત્સ્યાયન
2. ભારદ્વાજ
3. ચક્રપાણિદત્ત
4. બ્રાભ્રવ્ય પાંચાલ
5. શકમૂનિ

(a-1) (b-4) (c-3) (d-4)
(a-1) (b-4) (c-5) (d-2)
(a-1) (b-3) (c-2) (d-4)
(a-1) (b-4) (c-3) (d-5)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ASTROSAT વિશે નીચેનામાંથી સાચા વિધાન / વિધાનો પસંદ કરો.

અવકાશી ઘટનાઓ, પીંડોના અભ્યાસ માટે વિવિધ તરંગ લંબાઈઓ પર કાર્યરત.
તે એક જિઓ સિન્ક્રોનંસ ઓર્બિટમાં પરિભ્રમણ કરતો ઉપયોગ છે.
આપેલ તમામ
PSLV C 31 દ્વારા પ્રક્ષેપિત કરાયો હતો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
LIGO શું છે ?

રમતગમતના સાધનો બનાવતી એક બહુરાષ્ટ્રીય કંપની
ગુરુત્વતરંગોની ભાળ મેળવી રહેલી અમેરિકામાં સ્થિત પ્રયોગશાળા છે.
ગોલ્ડ પાર્ટિકલ પર સંશોધન કરતી વૈજ્ઞાનિક સંસ્થા
યુનોની વિશેષ સંસ્થા કે જે સિરિયા ઈરાકના વિસ્થાપિતો માટે કાર્ય કરે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP