કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2021 (Current Affairs November 2021)
તાજેતરમાં જાહેર કરાયેલી ભારત ગૌરવ યોજના ક્યા મંત્રાલયની છે ?

પૃથ્વી મંત્રાલય
શિક્ષણ મંત્રાલય
સંસ્કૃતિ મંત્રાલય
રેલવે મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2021 (Current Affairs November 2021)
તાજેતરમાં ભારતીય સૈન્યના દક્ષિણ કમાન્ડ દ્વારા ક્યો સૈન્ય અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો ?

સૂર્ય શક્તિ
શક્તિ
દક્ષિણી શક્તિ
શક્તિ સાગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2021 (Current Affairs November 2021)
તાજેતરમાં કઈ બેંકે ડિજિટલ નાણાકીય સેવાઓ માટે ASSOCHAM પુરસ્કાર જીત્યો છે ?

કર્ણાટક વિકાસ ગ્રામીણ બેંક
કેરલા બેંક
ગુજરાત સહકારી બેંક
સારસ્વત કોઓપરેટિવ બેંક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP