બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી પ્રજનનની એક પદ્ધતિ કઈ છે ?

સજીવ શક્તિ
સંજીવન શક્તિ
જૈવશક્તિ
મુક્ત શક્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પોષણની દ્રષ્ટિએ ફૂગનો સમાવેશ શેમાં થાય છે ?

પરપોષી
પરોપજીવી અને મૃતોપજીવી
આપેલ તમામ
એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રાણીઉદ્યાનના વર્ગીકરણ મુજબ કયો વિસ્તાર નથી ?

કીટકઘર
કંકાલઘર
નિશાચર ઘર
એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પાકમાં વધુ માત્રામાં પ્રોટીન અને ખનીજ તત્ત્વો ઉત્પન્ન કરવા માટેની પદ્ધતિ ?

જૈવવિશાલન
સૂક્ષ્મ સંવર્ધન
બાયોફોર્ટિફિકેશન
દૈહિક સંકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP