બાયોલોજી (Biology)
જાતિનું જીવ સાતત્ય કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા જળવાઈ રહે છે ?

વિભેદન
અનુકૂલન
વિકાસ
પ્રજનન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉત્સેચક મુખ્યત્વે

ગ્લોબ્યુલર પ્રોટીન
તંતુમય પ્રોટીન
રચનાત્મક પ્રોટીન
ન્યુક્લિઓ પ્રોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી જે સજીવશરીરમાં કાર્બનિક દ્રવ્ય તરીકે વર્તતા નથી ?

અંતઃસ્ત્રાવ
ખનીજક્ષાર
ન્યુક્લિઓટાઈડ
ઉત્સેચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રંગસૂત્ર દ્રવ્ય કઈ અવસ્થામાં જોવા મળે છે?

અંત્યાવસ્થા
ભાજનોત્તરાવસ્થા
આંતરાવસ્થા
ભાજનાવસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP