ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ગુજરાત રાજ્ય વિધાનસભાના સૌ પ્રથમ અધ્યક્ષ કોણ હતા ?

કુંદનલાલ ધોળકીયા
બળવંતરાય ઠાકોર
માનસિંહજી રાણા
કલ્યાણજી મહેતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
મુખ્ય માહિતી કમિશનર અને માહિતી કમિશનરોની નિમણૂક કરવા સારુ રાષ્ટ્રપતિને ભલામણ કરવા માટેની સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ છે ?

કાયદામંત્રી
સર્વોચ્ચ અદાલતના મુખ્યન્યાયાધીશ
લોકસભાના વિરોધપક્ષના નેતા
પ્રધાનમંત્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP