બાયોલોજી (Biology)
દરેક સજીવ તેની આજુબાજુ કે પર્યાવરણ પ્રત્યેની અનુભૂતિના આવિષ્કાર કેવા સ્વરૂપે હોઈ શકે ?

દૈહિક
રાસાયણિક
જૈવિક
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૌપ્રથમ કોષવાદ કોણે રજૂ કર્યો ?

સ્લીડન- શ્વૉન
રૉબર્ટ બ્રાઉન
રૉબર્ટ હૂક
રોબર્ટ કૉચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એકકીય કોષની દ્વિકીય અવસ્થામાં કોલ્ચિસિન ઉમેરવાથી શું થાય છે ?

સેન્ટ્રોમિયરના નિર્માણને અવરોધે
DNA બેવડાય
સમભાજનીય ત્રાકના નિર્માણને અવરોધે
સમભાજન અવરોધે

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પવન પરાગિત, પૂર્વફલિત, એકવડુફલન દર્શાવતી વનસ્પતિ કઈ છે ?

આવૃત બીજધારી
એકદળી
દ્વિદળી
અનાવૃત બીજધારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP