બાયોલોજી (Biology)
પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા અને પ્રજનન-ક્ષમતાને પ્રોત્સાહિત કરવા લક્ષણ ધરાવતો સજીવો ગણાય છે ?

સૌથી વધુ અનુકૂલિત
સૌથી વધુ પ્રભાવી
સૌથી વધુ સરળ
એ પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બંધ પ્રકારનું પરિવહનતંત્ર ધરાવતા અપૃષ્ઠવંશી મેરુદંડી પ્રાણીઓ ક્યાં છે ?

મૃદુકાય
સંધિપાદ
બાલાનોગ્લોસસ
સસ્તન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી કઈ એક લાક્ષણિકતા યુનિવર્સિટીના મ્યુઝિયમની વિશેષતા દર્શાવે છે ?

સમૃદ્ધ અને અપૂર્ણ માહિતીવાળા
ઉચ્ચ કક્ષાના
વધુ સમૃદ્ધ અને માહિતીસભર
પ્રાથમિક કક્ષાના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ત્રિક્ષેત્રિય વર્ગીકરણ કયા વૈજ્ઞાનિકે આપ્યું ?

વ્હીટેકર
આઈકલર
લિનિયસ
વ્હૂઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા પ્રાણીમાં હદય દ્વિખંડી હોય છે ?

લેમ્પ્રી
આપેલ તમામ
સમુદ્રઘોડો
શાર્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP