કમ્પ્યુટર (Computer)
હવામાનની આગાહી માટે નીચે પૈકી કયા કમ્પ્યૂટરનો ઉપયોગ થાય છે ?

સુપર સોનિક કમ્પ્યુટર
સુપર કમ્પ્યુટર
ડિજિટલ કમ્પ્યુટર
વેધર કમ્પ્યુટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇનપુટ ડિવાઇસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય ?

મોનીટર
ટ્રેક બોલ
પ્રોજેક્ટ
પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 સોફ્ટવેર તરીકે શું પ્રચલિત છે ?

ઍડશીટ
પ્રેઝન્ટેશન
વર્ડ પ્રોસેસર
ઓપરેટીંગ સિસ્ટમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
દસ્તાવેજો વગેરે જેવી બાબતોને ફોટો કોપી કરવા માટે નીચેનામાંથી કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે ?

મેગ્નેટિક રીડર
સ્કેનર
પ્રિન્ટર
ઓપ્ટિકલ માર્ક રીડર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP