કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલ ના દસ્તાવેજને કઇ નામની ફાઇલના રૂપે સ્ટોર કરવામાં આવે છે ?

વર્કશીટ
વર્કબુક
આપેલ એક પણ નહી
મેકબૂક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
અત્યંત વધારે અંતરમાં આવેલા કોમ્યુટરોને જોડતા નેટવર્કને શું કહેવામાં આવે છે ?

લોકર એરિયા નેટવર્ક
મેટ્રોપોલીટન એરિયા નેટવર્ક
વાઈડ એરિયા નેટવર્ક
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP