કમ્પ્યુટર (Computer)
BCC નું પૂરું નામ જણાવો.

બ્લાઇન્ડ કાર્ડ
બ્લાઇન્ડ કાર્બન કોપી
બ્લાઇન્ડ કાર્બન કાર
બ્લેક કાર્બન કોપી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP