કમ્પ્યુટર (Computer)
પ્રિન્ટીંગ માટે ટાઈપ સેટિંગ કરવા માટે કેટલા પેજ થશે તેવો અંદાજ કાઢવાની ગણતરીની પ્રક્રિયાને ___ કહે છે.

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
કોસ્ટીંગ
કાસ્ટિંગ ઓફ
એસ્ટીમેટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇનપુટ ડિવાઇસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય ?

પ્રિન્ટર
ટ્રેક બોલ
મોનીટર
પ્રોજેક્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ પણ હાર્ડવેર ઇન્સ્ટોલ કરવા નીચેનામાંથી કઈ બાબતની જરૂર પડે છે ?

મેમરી
ટ્રાન્ઝિસ્ટર
ડિવાઈસ ડ્રાઈવર
એપ્લિકેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈબર ઓપ્ટિક વાયરમાં ડેટાનું વહન કયા સ્વરૂપે થાય છે ?

વિદ્યુત
તરંગ
આમાંથી એક પણ નહિ
પ્રકાશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP