કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈકોસોફ્ટ સ્થાપકનું નામ જણાવો.

નારાયણ મૂર્તિ
લેરી પેજ
વોરન બફેટ
બિલ ગેટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઉચ્ચ કક્ષાના સ્કેનિંગ માટે વપરાતું સ્કેનર કયું છે ?

ફ્લેટ બેટ
ડ્રમ
એક પણ નહીં
હેન્ડ હેલ્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સામાન્ય રીતે સાદી માહિતી એક નેટવર્ક યંત્રથી બીજા યંત્ર સુધી પહોંચાડવાનું કાર્ય કયા માધ્યમ દ્વારા શકે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
ચેનલ
ઈન્ટરનેટ
કેબલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP