કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કમ્પ્યૂટરમાં સ્કેનર દ્વારા સ્કેન કરવા માટે કઈ ટેક્નોલોજી વપરાય છે ?

ફોટો સિન્થેસીસ ડીવાઈઝ
ફોટો મલ્ટસપ્લાયર ટ્યુબ
ફોટોકાઈનેસીસ ટયૂબ
ફોટાના કિરણો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ગૂગલ કંપનીમાં હાલના ચીફ એકિઝક્યુટિવ ઓફિસર (CEO) કોણ છે ?

સત્યા નાડેલા
ટીમ કુક
જેફ બેજોસ
સુંદર પિચાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP