કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કમ્પ્યૂટરમાં સ્કેનર દ્વારા સ્કેન કરવા માટે કઈ ટેક્નોલોજી વપરાય છે ?

ફોટાના કિરણો
ફોટો મલ્ટસપ્લાયર ટ્યુબ
ફોટોકાઈનેસીસ ટયૂબ
ફોટો સિન્થેસીસ ડીવાઈઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડોક્યૂમેન્ટની હાર્ડકોપી કાઢવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ કરવામા આવે છે ?

પ્રિન્ટર
મોનિટર
વેબકેમેરા
સ્કેનર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
LAN ના હાર્ડવેરના ભાગમાં નીચેનામાંથી શેનો સમાવેશ થતો નથી ?

સોફ્ટવેર
મિડિયા
સ્ટેશન
ટ્રાન્સમિશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઉચ્ચ કક્ષાના સ્કેનિંગ માટે વપરાતું સ્કેનર કયું છે ?

ડ્રમ
એક પણ નહીં
હેન્ડ હેલ્ડ
ફ્લેટ બેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP