બાયોલોજી (Biology)
સંધિપાદ સમુદાયમાં બર્હિકંકાલ કયા દ્રવ્યનું બનેલું હોય છે ?

ક્યુટિન
કેરેટિન
કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ
કાઈટિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સ્ટાર્ચ શેનો બનેલ હોય છે ?

પ્રોટીન
સેલ્યુલોઝ
ઓમયલોપેકિટન
એમિનોઍસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મૃદુકાય સમુદાયમાં અંતઃ કંકાલ કયા દ્રવ્યોનું બનેલું છે ?

ક્યુટિન
કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ
કાઈટિન
કેરેટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP