બાયોલોજી (Biology)
નવી જાતિના સર્જન માટે કયું લક્ષણ જવાબદાર હોય છે ?

મૃત્યુ
અનુકૂલન
સંગઠન
ભિન્નતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અસંગત જોડ અલગ બતાવો.

અનુકૂલન : પર્યાવરણ સાથે તાદાત્મ્ય
ભિન્નતા : જાતિના સભ્યો વચ્ચે લક્ષણોનું વૈવિધ્ય
વર્ગીકૃત શ્રેણી : કક્ષાઓનો સમૂહ
જીવાવરણ : પ્રકૃતિના સંયુક્ત જીવસમાજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવોના સંગઠન સ્તરનો સાચો ક્રમ દર્શાવે છે.....

કોષ-અંગતંત્ર-પેશી -દેહ
પેશી-કોષ-અંગ-દેહ
અંગિકા-અંગ-પેશી-દેહ
મહાઅણુ-કોષ-અંગતંત્ર-દેહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આપણે પ્રાણીઉદ્યાનને અન્ય કયા નામે ઓળખીએ છીએ ?

પ્રાણીબાગ
ઝૂ
પ્રાણીનિવાસ
પ્રાણી સંગ્રહાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ફોસ્ફૅટને એક પ્રક્રિયાર્થી પાસેથી બીજા પ્રક્રિયાર્થી સાથે જોડાણ કરી આપે તેને શું કહેવાય ?

સિન્થેટેઝ
આઈસોમરેઝ
ટ્રાન્સફરેઝ
હાઈડ્રોલેઝિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP