બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણ વિદ્યાના પિતા....

હકસલી
કેરોલસ લિનિયસ
એરિસ્ટોટલ
વ્હીટેકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રત્યેક સજીવ કયા પરિબળને કેન્દ્રમાં રાખી પ્રજનન કરે છે ?

પર્યાવરણનાં પરિબળો
પ્રજનન-ક્ષમતા
પોતાની પસંદગી
આજુબાજુના રહેઠાણથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
તમાકુમાં કિર્મિર રોગ માટેના રોગકારક સજીવ ટી. એમ. વી. છે તેવું કોણે દર્શાવ્યું ?

આઈકલર
ઈવાનોવ્સકી
ડાયનર
પાશ્વર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉત્સેચકના વિશિષ્ટ ક્રિયાશીલ સ્થાન માટે જવાબદાર રચના

તેનો ઉભયગુણધર્મ
તેનું કલિલ સ્વરૂપ
પ્રક્રિયાનો શક્તિસ્તર
તેનું ત્રિપરિમાણીય સ્વરૂપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણમાં સજીવોના અભ્યાસ માટે સાનુકૂળ જૂથ માટે વૈજ્ઞાનિક શબ્દ કયો છે ?

પ્રવર્ગ
વર્ગક
પ્રવર્ગ અને ઉપવર્ગ
ઉપવર્ગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP