સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
પુરાવા તરીકે નીચેના પૈકી કઇ બાબત કોર્ટમાં ગ્રાહ્ય (માન્ય) છે ?

આરોપીની કબુલાત
પોલીસ સમક્ષનું નિવેદન
ઉપરના તમામ
મેજીસ્ટ્રેટ સમક્ષનું નિવેદન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ગુજરાતમાં આવેલી ઐતિહાસિક વાવ અને તેના પ્રકાર અગેનું અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

દાદા હરીની વાવ-નંદા
અડાલજની વાવ-જયા
ચંપાની વાવા-નંદા
રાણકી વાવ-જયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
વિદેશી ચલણનો સંગ્રહ અને દાણચોરીની પ્રવૃત્તિને અટકાવવાનો કાયદો (COFE POSA) નું પૂરું નામ જણાવો.

Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities.
Conserving of Foreign Exchange and Preventing of Smuggling Activities
Conserving of Foreign Exchange and Preventing of Smuggling Activity.
Conservation of Foreign Exchange and Preventive of Smugglur Activity.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
"રાજીવ ગાંધી" ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે ?

તમિલનાડુ
ઉત્તરાખંડ
તેલંગણા
ત્રિપુરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતની બંધારણસભામાં નીચેના પૈકી કયા પક્ષનું પ્રતિનિધિત્વ ન હતું ?

ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
હિન્દુ મહાસભા
અનુસૂચિત જાતિ સંઘ
સામ્યવાદી પક્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP