બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણવિદ્યાના અભ્યાસાર્થી પાસે કેવા ગુણ હોવા જોઈએ ?

આપેલ તમામ
કુતૂહલ દ્રષ્ટિ
ધીરજ
એકાગ્રતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પુષ્પ, ફળ તેમજ બીજના વિવિધ રંગો શેને આભારી છે ?

કેરોટીન
આપેલ તમામ
ઝેન્થોફિલ
એન્થ્રોસાયેનીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૌથી નાના કોષનું ઉદાહરણ કયું છે ?

જીવાણુ અને ગાલનાકોષ
જીવાણુ
ગાલનાકોષ
માઇકોપ્લાઝમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષરસપટલ ક્યાં દ્રવ્યોનું બનેલું છે ?

પ્રોટીન
લિપિડ અને પ્રોટીન
લિપિડ
કાર્બોદિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP