બાયોલોજી (Biology)
પ્રાણીઓનાં મૃતદેહો, તેના કંકાલ, અશ્મિઓ વગેરેનો સંગ્રહ ક્યાં કરવામાં આવે છે ?

પ્રાણીસંગ્રહાલય
એક પણ નહીં
મ્યુઝિયમ
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે આપેલ જોડકાં જોડો:
કૉલમ-I
(i)RNA
(ii) હિમોગ્લોબીન
(iii) સ્ટેરોઈડ
(iv) સ્ટાર્ચ
કૉલમ-II
(p) સંચીત નીપજ
(q) પ્રોટીન સંશ્લેષણ
(r) વાયુનું વહન
(s) જાતીય અંતઃસ્ત્રાવ

i-r, ii-s, iii-p, iv-q
i-q, ii-r, iii-s, iv-p
i-q, ii-s, iii-r, iv-p
i-s, ii-r, iii-p, iv-q

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમગ્ર કોષરસમાં પથરાયેલા નલિકામય રચનાના જાળાને શું કહે છે ?

અંતઃકોષરસજાળ
રિબોઝોમ્સ
લાઇસોઝોમ
ગોલ્ગીકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એમાયલોઝ એટલે,

સેલ્યુલોઝનું બીજુંનામ
ગ્લુકોઝની બનેલી શાખિત શૃંખલા
ગ્લુકોઝની બનેલી અશાખિત શૃંખલા
ગ્લુકોઝનું બીજું નામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ચતુર્થબંધારણ ધરાવતા સંયુગ્મી પ્રોટીનનું એક ઉદાહરણ કયું છે ?

ઈમ્યુનોગ્લોબ્યુલીન
માયોસીન
ક્લોરોફિલ
ગ્લોબ્યુલર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ક્યા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ અંગસ્તરીય આયોજન ધરાવે છે ?

મેરુદંડી
નુપૂરક
સંધિપાદ
પૃથુકૃમિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP