ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતમાં કયા પ્રકારના જંગલો સૌથી વધારે પ્રદેશ ટકાવારી ધરાવે છે ?

સવાના અને રણ વનસ્પતિ
વિષુવવૃતીય (લીલા) સદાબહાર
ઉષ્ણકટિબંધીય પાનખર
ઉષ્ણકટિબંધીય વરસાદી વન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP