છંદ
'ભમ્યો તીર્થે તીર્થે ધરી ઉર મનીષા દરશની' પંક્તિનો છંદ ઓળખો.

મંદાક્રાંતા
પૃથ્વી
હરિગીત
શિખરિણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
લાંબા જોડે ટૂંકો જાય, મરે નહીં તો માંદો થાય તે માટે તક જોઈ તમામ, શક્તિ વિચારી કરીએ કામ- પંક્તિમાં કયો છંદ છે તે લખો.

ચોપાઈ
સવૈયા
દોહરો
અનુષ્ટુપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
નીચે આપેલ વાક્યના છંદનો પ્રકાર જણાવો.
તમારા આત્માના અમર વરણે દીપક ધરો.

મંદાક્રાંતા
હરિણી
પૃથ્વી
શિખરિણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

છંદ
નીચે આપેલ વાક્યના છંદનો પ્રકાર જણાવો.
દેવોના ધામના જેવું, હૈયુ જાણે હિમાલય

અનુષ્ટુપ
મનહર
ચોપાઈ
દોહરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP