બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણના જુદા-જુદા સ્તરે ગોઠવાયેલા સજીવોનાં જૂથોમાંથી મુખ્ય જૂથને શું કહે છે ?

સૃષ્ટિ
જાતિ
કુળ
વર્ગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વૃદ્ધિ માટે નીચે પૈકી કઈ પ્રક્રિયા જરૂરી છે ?

કોષની જીર્ણતા
કોષના જથ્થામાં વધારો
કોષનું વિભાજન થવું.
જનીન દ્રવ્યનું પ્રસ્થાપન થવું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લીલમાં કોષદીવાલ કયાં દ્રવ્યોની બનેલ છે ?

સેલ્યુલોઝ
કૅલ્શિયમ કાર્બોનેટ
મેનોસ અને ગેલેક્ટન્સ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મિથાયલોફિલસ મિથાયલોટ્રોફસ પ્રકારના સૂક્ષ્મ જીવ એક દિવસમાં કેટલું પ્રોટીન ઉત્પન્ન કરે છે ?

230 ગ્રામ
230 ગ્રામ
200 ગ્રામ
250 ગ્રામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી કયું પ્રોટીન રોગપ્રતિકારક શક્તિનો ગુણધર્મ ધરાવે છે ?

હિમોગ્લોબીન
આલ્બ્યુમીન
ઈમ્યુનોગ્લોબ્યુલીન
મેલેનીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP