બાયોલોજી (Biology)
ઘટતી જતી ભિન્નતાનો સાચો ક્રમ દર્શાવે છે.....

જાતિ-વર્ગ-કુળ-સૃષ્ટિ
જાતિ-કુળ-વર્ગ-સૃષ્ટિ
સૃષ્ટિ-વર્ગ-કુળ-જાતિ
વર્ગ-સૃષ્ટિ-જાતિ-કુળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ ખુલ્લું પરિવહનતંત્ર ધરાવે છે ?

સરીસૃપ
ઊભયજીવી
નુપૂરક
સંધિપાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પાકમાં વધુ માત્રામાં પ્રોટીન અને ખનીજ તત્ત્વો ઉત્પન્ન કરવા માટેની પદ્ધતિ ?

બાયોફોર્ટિફિકેશન
સૂક્ષ્મ સંવર્ધન
જૈવવિશાલન
દૈહિક સંકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હર્બેરીયમ પત્રને જે કબાટમાં મૂકવામાં આવે છે ત્યાં ફૂગ કીટકો અને ભેજની સામે રક્ષણ માટે કઈ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે ?

કબાટના ખાના બદલવામાં આવે છે.
પ્લાસ્ટિકની બેગમાં મૂકવામાં આવે છે.
નેપ્થેલિનની ગોળીઓ મૂકવામાં આવે છે.
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
તેઓ સૌપ્રથમ જીવંત સ્વરૂપ તરીકે જાણીતા છે ?

પ્રોટિસ્ટા
મોનેરા
વનસ્પતિસૃષ્ટિ
ફૂગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
DNAનો અણુ ઉચ્ચ સજીવોમાં કઈ પ્રક્રિયા માટે જવાબદાર છે?

વારસો સાચવવા માટે
જનીન ઇજનેરીવિદ્યા માટે
અંગ-પ્રત્યારોપણ માટે
લિંગ નિશ્ચયન માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP