ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
સીમાંત ખેડૂત ખેડાણ હેઠળ કેટલી જમીન ધરાવે છે ?

1 થી 2 હેકટર
3 હેક્ટરથી વધુ
1 હેક્ટરથી ઓછી
2 થી 3 હેક્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
વિષુવવૃતીય પટ્ટામાં મહત્તમ વરસાદ થાય છે ?

એમેઝોન તટપ્રદેશ
ઇન્ડોનેશિયા તટપ્રદેશ
ભારતીય વૃત્તો
ઝેયર તટપ્રદેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
લોજિસ્ટિક ડેટા ટેગીંગ ઓફ કન્ટેનર પદ્ધતિ સૌપ્રથમ કયા બંદર દ્વારા અપનાવવામાં આવેલી છે ?

કોચી પોર્ટ
કંડલા પોર્ટ
જવાહરલાલ નેહરુ પોર્ટ
એનરોર પોર્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP