બાયોલોજી (Biology)
વધુમાં વધુ લક્ષણોમાં વધુમાં વધુ સામ્ય ધરાવતા અને આંતરપ્રજનન કરી પ્રજનનક્ષમ સંતતિ સર્જવાની ક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તિઓના સજીવસમૂહને શું કહે છે ?

ગોત્ર
કુળ
પ્રજાતિ
જાતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પટલવિહીન અંગિકા કઈ છે ?

એક પણ નહીં
તારાકેન્દ્ર
રિબોઝોમ્સ
આપેલ બંને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અર્ધીકરણ માટે સત્યવિધાન કયું છે ?

પૂર્વાવસ્થા ટૂંકી અને સરળ છે.
પ્રક્રિયાને અંતે સજીવને વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે કોષોનો પુરવઠો મળે છે.
સંપૂર્ણ પ્રક્રિયાને અંતે બે બાળકોષ અસ્તિત્વમાં આવે.
જનીન દ્રવ્ય એકવાર બેવડાય. કોષ બેવાર વિભાજન પામે,

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મધમાખીની ઉપયોગિતા

ડિંભની ઉપયોગિતા
મધ-ઉત્પાદન
મધ-ઉત્પાદન અને ડિંભની ઉપયોગિતા
મીણ-ઉત્પાદન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રત્યેક સજીવ કયા પરિબળને કેન્દ્રમાં રાખી પ્રજનન કરે છે ?

આજુબાજુના રહેઠાણથી
પર્યાવરણનાં પરિબળો
પ્રજનન-ક્ષમતા
પોતાની પસંદગી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP