ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેના પૈકી અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

રાણકી વાવ - નંદા
દાદા હરીની વાવ - ભદ્રા
અડાલજની વાવ - જયા
અમૃતવર્ષિણી વાવ - નંદા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સૌપ્રથમ કુલપતિનું નામ આપો.

ડૉ. ઉમાશંકર જોષી
પ્રો મગનભાઈ દેસાઈ
નરસિંહરાવ દિવેટીયા
હરસિદ્ધભાઈ દિવેટિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતનો અગત્યનો 'પશુમેળો' નીચેનામાંથી કયો છે ?

વૌઠાનો મેળો
તરણેતરનો મેળો
ભવનાથનો મેળો
શામળાજીનો મેળો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
રામનોમી, ટુંપિયા, પૈહાર શું છે ?

ભૂજની એમ્બ્રોઈડરી
સ્ત્રીઓનાં ઘરેણાં
શોકમાં પહેરાતી સાડી
યહૂદી ધાર્મિક કાર્યોમાં પહેરાતું વસ્ત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP