બાયોલોજી (Biology)
અળસિયું કયા કુળનું પ્રાણી છે ?

રાનીડી
બ્લાટીડી
એસ્ટરેસી
મેગાસ્કોલેસીડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સંજીવન શક્તિનું પ્રમાણ કયા સમુદાયમાં વધુ હોય છે ?

શૂળત્વચી
સરીસૃપ
સછિદ્ર
પૃથુકૃમી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૌપ્રથમ કોષવાદ કોણે રજૂ કર્યો ?

રૉબર્ટ બ્રાઉન
સ્લીડન- શ્વૉન
રૉબર્ટ હૂક
રોબર્ટ કૉચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઇથેનોગૅલેરી ક્યાં જોવા મળે છે ?

બોટનિકલ ગાર્ડન
પ્રાણીબાગ
બોટનિકલ મ્યુઝિયમ
પ્રાણી મ્યુઝિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી સંગત જોડ કઈ છે ?

રિબ્યુલોઝ - આલ્કોઝ પેન્ટોઝ શર્કરા
ક્રુકટોઝ - કીટોઝ હેક્સોઝ શર્કરા
ડીઓક્સિ રિબોઝ - કીટોઝ પેન્ટોઝ શર્કરા
ગેલક્ટોઝ - આલ્ડોઝ પેન્ટોઝ શર્કરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વ્હીટેકરે આદિકોષકેન્દ્રીય સજીવોને શામાં વર્ગીકૃત કર્યા ?

વનસ્પતિ સૃષ્ટિ
ફૂગ
મોનેરા
પ્રોટીસ્ટા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP